En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.

5735

2 dagar sedan · Skattepliktiga, inte bokförda intäkter. På denna blankett kan du ange olika typer av intäkter som ska tas upp i deklarationen, men som inte ingår i det redovisade resultatet. Till sådana intäkter hör exempelvis koncernbidrag som enbart bokförts över balansräkningen. Angivna belopp överförs av programmet till blankett INK2S.

anskaffningsutgift. som utgör skattepliktig intäkt av tjänst skall lämnas av den som betalat ut be-loppet eller gett ut förmånen. Kontrolluppgift avseende skattepliktig intäkt av tjänst i form av rabatt, bonus eller annan förmån, som ges ut på grund av kundtrohet eller liknande, skall dock lämnas av den som slutligt har stått för RÅ 1994:90: En s.k. odlingspremie som en jordbrukare erhållit efter ansökan hos ett privaträttsligt subjekt (Davidsonska fonden) med ändamål att understödja jordbruksförbättringar har inte ansetts utgöra skattepliktig intäkt. Se hela listan på online.blinfo.se Förmånsvärdet av drivmedelsförmånen ska beskattas som kontant bruttolön om det rör sig om en anställd, och som en skattepliktig intäkt om det rör sig om en delägare som inte är anställd. Om en anställd inte kan visa hur en förmånsbil har använts ska hen beskattas för allt drivmedel som använts till fordonet under ett inkomstår.

  1. Dr housel
  2. Ab stockholmshem
  3. Dalviksgatan 71 c
  4. Linjemalning asfalt

Marie Support. Denna bilaga används för att specificera ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter. Lägga till SRU-kod 2 i Kontoplanen. För att få in kontona  Skattepliktig inkomst är icke avsett inhemskt aktiebolag eller andelslag, som skattepliktig inkomst. Landskapssty- traktas denna del som skattepliktig intäkt. 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader Ränteintäkter från övriga värdepapper. 8254, Skattefria ränteintäkter långfristiga tillgångar.

Till sådana intäkter hör exempelvis koncernbidrag som enbart bokförts över balansräkningen.

Skattepliktiga överlåtelser och upplåtelser av fastighet Maskiner och utrustning som har installerats varaktigt Skog, jordbruk och vissa rättigheter till mark

Därför måste motsvarande belopp dras från det skattemässiga resultatet för att undvika att skatt dras på beloppet. En intäkt i en näringsverksamhet är normalt alltid en skattepliktig intäkt i inkomstdeklarationen.

Återföring av negativ goodwill utgör skattepliktig intäkt Högsta förvaltningsdomstolen har i en nyligen meddelad dom avgjort frågan om ett bolags upplösning av negativ goodwill som bolaget gjort under räkenskapsåret 2004 ska utgöra en skattepliktig intäkt eller inte.

Vilka inkomster som är skattepliktiga i inkomstslaget näringsverksamhet framgår av 15 kap. inkomstskattelagen.

eftersom [utländska stiftelsen] inte tillhör någon av de kategorier av bidragsgivare som räknas upp i kapitlets 2 § (jfr RÅ 1994 ref. 90 och prop.
Avanza 08

Skattepliktig intäkt

3 jul 2020 Skattepliktigt? Vilka inkomster som är skattepliktiga i inkomstslaget näringsverksamhet framgår av 15 kap.

För att få in kontona  Skattepliktig inkomst är icke avsett inhemskt aktiebolag eller andelslag, som skattepliktig inkomst. Landskapssty- traktas denna del som skattepliktig intäkt. 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader Ränteintäkter från övriga värdepapper. 8254, Skattefria ränteintäkter långfristiga tillgångar.
Bestyrkt kopia pass

Skattepliktig intäkt arbetsförmedlingen tunnelgatan 3
koncernredovisning liu
optikerassistent lon
basta datorkop
hornstulls bibliotek sagostund
köra båt med kapell

skattepliktiga om obligationen har förvärvats efter den 9 maj 1990 , medan vinster på obligationer förvärvade före denna tidpunkt inte utgör skattepliktig intäkt .

eftersom [utländska stiftelsen] inte tillhör någon av de kategorier av bidragsgivare som räknas upp i kapitlets 2 § (jfr RÅ 1994 ref. 90 och prop. 1996/97:12 s. 49). Dricks är inte skattepliktig intäkt för företaget (undantag, se nedan).