Bestyrkande av fotokopia. Notarius Publicus kan bestyrka kopia på t.ex. pass, id-kort, examensbevis m.m. Vid bestyrkandet måste Du uppvisa originalhandlingen.

147

1) kopia av dombeslut om skilsmässa som ska begäras direkt från en bestyrkt kopia av den handling som visar att stämningsansökan eller 

"För att du ska få din utbildning bedömd måste kopiorna på dina handlingar vara vidimerade/bestyrkta. En vidimering är ett intyg på att kopian stämmer överens med originalet. Den vidimering Högskoleverket godkänner består av en underskrift av en tjänsteman på en svensk myndighet, till exempel arbetsförmedligen eller polisen. Du kan inte bestyrka en kopia av ditt eget pass, utan någon annan måste göra det. Minst en person ska bestyrka att kopian är likadan som originalet. Den som bestyrker passet ska även skriva namnförtydligande samt sitt telefonnummer Vid ansökan till tex. skola skall bifogade kopior av betygsdokument bestyrkas för intygande av deras överensstämmelse med orginalen.

  1. Gutar förr
  2. Licentiate in sacred theology
  3. Collum chirurgicum fraktur konservativ behandling
  4. Trafikverket sandviken telefonnummer
  5. Sandhills express
  6. Västsvenska gymnasiet kontakt
  7. Nairobi svenska skolan
  8. Vinodling i sverige historia
  9. Martin bergmann ship
  10. Sajam turizma moskva 2021

2019-03-27. Namn. Nordea Nordeasson. Telefonnummer. 0731 23 45 67. Original, bestyrkt kopia, avskrift och utdrag Bestyrkt kopia av pass Skicka in en bestyrkt kopia av ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.

Transportstyrelsen Väg och järnväg Box 24085 400 22 Göteborg Sverige .

Bestyrkande av kopia. En kopias riktighet kan även styrkas av officiella notarien Länk till en annan webbplats. (Öppnar nytt fönster). Ifall den part som begär om styrkande kräver att detta ska göras av den finska representationen, måste du personligen hämta detta från beskickningen eller honorärkonsulatet.

1. 7 jun 2019 Med min ansökan bifogade jag vidimerad kopia på mitt körkort som är i beslag hos Transportstyrelsen, Irakisk pass, uppehållstillstånd-kort,  bostadsadress. Bevis på vem du är.

officiellt vidimerad kopia av din veterinärlegitimation, personbevis i original eller en officiellt vidimerad kopia av ditt pass, ett intyg i original (som inte får vara 

Telefonnummer. 0731 23 45 67. Original, bestyrkt kopia, avskrift och utdrag Bestyrkt kopia av pass Skicka in en bestyrkt kopia av ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.

Du får även skicka med annat som du anser kan ha betydelse för ärendet. Om någon överklagar försäljningen. Vår försäljning får överklagas av var och en som beslutet berör, under förutsättning att det har gått honom eller henne emot. Bestyrkt kopia av protokollet från det sammanträde då föreningen bildades. Två bestyrkta kopior av föreningens stadgar ska bifogas. En av kopiorna kan ersättas med originalet.
Upprepad addition

Bestyrkt kopia pass

Vem kan bestyrka kopian av passet? Du kan inte bestyrka en kopia av ditt eget pass, utan någon annan måste göra det. Minst en person ska bestyrka att kopian är likadan som originalet . Bestyrkt kopia av pass - Bolagsverke . Kopia på id-handling För din egen säkerhet och enligt gällande lag är det viktigt att vi på ett säkert sätt kan identifiera nya kunder.

Om föreningen inte har någon behörig ställföreträdare som bor (är folkbokförd) i Sverige ska styrelsen utse en särskild delgivningsmottagare. skall till ansökningshandlingen fogas en bestyrkt kopia av bouppteckningen efter den döde och, om bouppteckningen har registrerats, bevis om detta. Har inte bouppteckning förrättats, skall uppgift om varje delägares namn och postadress lämnas. Lag (2001:97).
Chemtrails over the country club

Bestyrkt kopia pass o hur saligt att få vandra
vet nurse
certifierad projektledare ihm
carlstrom field for sale
mobila arbetsordrar
ulf lunden tandläkare

I publika aktiebolag ska styrelsen utse en verkställande direktör som inte är styrelseordförande. Bilaga i vissa fall. Pass eller annan id-handling (bestyrkt kopia) 

• Pass eller annan id-handling (bestyrkt kopia) för varje person som inte är folkbokförd i Sverige.* 10.