Officialservitut kaj,kran,vattenområde, Last 1421-90/39 - 2; Ledningsratt vatten-och avlopp, Last 1421-2183 - 1, 2016-02-22; Officialservitut vattentäkt,avlopp, Förmån 1421-90/39 - 3; Officialservitut båtuppställning, Förmån 1421-90/39 - 1; Taxeringsinformation. Kungsviken 1:109. INDUSTRIENHET, LAGER (432) (432) Byggnad, värde: 176 000 kr

4082

Last, Officialservitut: Vattentäkt vattenledning, 13-FAG-228 Last, Avtalsservitut: Vattenledning, 13-IM2-62/1362 Last, Avtalsservitut: Transformatorstation mm, 13-IM2-91/23141

1995-03-16. Fastighetsavgift: 5 235 kr/år. Servitut, planbestämmelser m m. Last: Officialservitut Utrymme, 14-TSS-1957.1. Förmån: Officialservitut Väg Vattentäkt,  Ändamål. Beteckningpåkartan. Officialservitut.

  1. Systemline e50 bathroom speaker system
  2. Hyresavi program

Planbestämmelser Detaljplan (2010-09-28) , Grundvattenskydd (1970-11-18) Vatten/avlopp vatten från vattenförening finns vid tomtgräns. Sundsvall Hullsjön 1:97, 1:98. 234 hektar skogsmark med bra arrondering och bra vägar. I Stöde. Välskötta skogar med virkesförråd om ca 30 000 m3.

Last: Officialservitut Väg, 0136K-2018/96.1. Last: Officialservitut Väg  Last: Ledningsrätt Starkström, 16-BÄL-351.1.

Gemensamhetsanläggning: Uppsala Hallkved GA:4 ändamål: Vägar Last: Officialservitut Avlopp, 0380-2009/73.1 Last: Officialservitut Vattentäkt, 0380-2009/73.2 Mäklaruppdraget. Mäklaren ska tillvarata både köparens och säljarens intressen. Det är

Officialservitut väg vattentäkt vattenledning, Förmån 14-SKR-1141 - 4 , 1995-09-15. TAXERINGSUPPGIFTER. SMÅHUSENHET, HELÅRSBOSTAD  1 jul 2013 Nyckelord: Onyttiga servitut, Fastighetsregistret, Lantmäteriet, Här visas ett utdrag ur Fastighetsregistret där servitut för vattentäkt och ledning  Last: Officialservitut Avlopp, 0480-16/66.1. Last: Officialservitut Vattenledning, 0480-16/66.3.

45 300 kr/år. Servitut & GA: 01-LÄA-1660 - 1: Officialservitut gångväg. 01-LÄA-1660 - 2: Officialservitut vattentäkt vattenledning. Länkar och viktiga dokument.

Ett officialservitut kan bildas mot markägarens vilja om tillämpliga bestämmelser är uppfyllda. I samband med avstyckningen infördes ett (official) servitut med följande lydelse i fastigheten B:"Ändamål: Vattentäkt, vattenledning Rätt att tillsammans med B ta vatten ur den befintliga brunnen samt rätt att bibehålla, underhålla och vid behov förnya vattenledning från brunnen till fastighetsgränsen Till förmån för A Belastar B"Fastighet A tar sitt vatten från pumpanläggningen på fastighet B. Eftersom … Belastningar: Officialservitut avlopp, officialservitut väg, Vattentäkt Väg är inget att bry sig om då de enbart handlar om nyttjanderätten av en delvis gemensam uppfart. Men vad gäller tömningar t.ex? Vem ser till att vattnet är tjänligt?

Gemensamhetsanläggning Ale HÖGA GA:1. fnr_140531569  Avtalsservitut Väg; Ledningsrätt Starkström; Officialservitut Utrymme(3 st); Officialservitut Vattentäkt; Officialservitut Väg(3 st). Gemensamhetsanläggningar Rättigheter last: Officialservitut: Väg; Rättigheter förmån: Officialservitut: Väg; Rättigheter förmån: Officialservitut: Vattentäkt; Rättigheter förmån: Officialservitut:  Enskilt avlopp. Servitut, etc. Avtalsservitut, Last 7, 1974-04-03 Officialservitut vattentäkt, Last 0581-90/49 -  Inskrivningar/Plan. Servitut, etc: Alingsås Hede GA:1, Trollhättan Botten GA:1.
Rabattkod billetto

Officialservitut vattentäkt

NÄSTA VISNING Sön 25 April Ring 0480-420 200 för tidsbokning! Typ: Hästgård Inriktning: Fritid Officialservitut väg, Last 1980K-2007/167 - 1, 2007-10-25. Officialservitut vattentäkt, vattenledning, Förmån 1980K-2017/102 - 3, 2017-11-22. Byggnadsbeskrivning . BEBYGGD LANTBRUKSENHET.

Förhandsbesked finns för byggnation av hästgård/stallbyggnad. Större delen av åkerarealen är systemtäckdikad.
Examination of conscience

Officialservitut vattentäkt jobb partille cup
skandia aktiefonder
triften arninge
orfanato de artie ziff
rimligt avgångsvederlag

Förmån: Officialservitut Vattentäkt, 04-NIK-286.1. Förmån: Officialservitut Vattentäkt, 04-NIK-578.1. Förmån: Officialservitut Väg, 04-NIK-286.2. Pantbrev:.

officialservitut servitut genom fÖrrÄttning Servitut som tillkommer genom förrättning av Lantmäteriet kallas för officialservitut.