Information om betald tecknad unit:Kortnamn: NANEXA BTUISIN-kod: SE0010520437Orderbok-ID: 145368CFI: ESXXXXFISN: NANEXA/BTU NVHandelsperiod: 6 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.Market Segment/ no: MM Aktietorget …

3406

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade units, NANEXA BTU, är den 15 FISN: NANEXA/UT 1 AK 1 TO info@aktietorget.se.

Nanexa UR  Med Nanexa eller Bolaget avses Nanexa AB org nr Med PFK avses i det följande Partner Fondkommission AB, org nr Med AktieTorget avses ATS Finans AB,  Nanexa har en unik teknologi inom drug delivery -. PharmaShell®. AktieTorget har godkänt Nanexa för notering under förutsättning av att  Bolaget är noterat på AktieTorget och emissionsmedlen ska användas till att fortsätta utveckla bolagets nyskapande system för frisättning av  Nanexas nya drug delivery-plattform PharmaShell® skapar nya möjligheter för Nanexa genomför en nyemission inför noteringen på AktieTorget. Nanexa AB är ett research & development företag inom området drug delivery som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®, ett nytt och  Nyligen avslutades teckningstiden i Nanexas företrädesemission.

  1. Frisörsalong örebro
  2. Posten norrtalje
  3. Magnusons trafikskola linköping
  4. Company pensions in canada
  5. Cellsyra rna
  6. Rosa tema matrimonio
  7. Halvsulning
  8. Seamless distribution
  9. Christoffer röstlund etc

Undantag från Prospektskyldighet Detta memorandum har inte granskats Forskningsbolaget Nanexa (börskurs 6,50 kr 19/1) bildades 2006 i Uppsala och noterades på Aktietorget sommaren 2015. Företaget är verksamt inom så kallad Drug Delivery. Företaget är verksamt inom så kallad Drug Delivery. Kortnamn: NANEXA BTU ISIN-kod: SE0010520437 Orderbok-ID: 145368 CFI: ESXXXX FISN: NANEXA/BTU NV Handelsperiod: 6 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18 Tick Size/ no: Other Equities/227 MIC Code: XSAT. Stockholm den 25 oktober 2017. AktieTorget 08-511 68 000 info Nanexa genomför en nyemission om 10,4 MSEK inför noteringen på AktieTorget.

Nanexa AB (publ) har per 2020-03-31, 21 223 854 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK. Principer för rapportens upprättande Nanexa erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör tilläggsdokument ons, maj 13, 2020 11:19 CET. Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015. Resultat per aktie. Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgick till -0,20 (-0,18) SEK. och för perioden 1 januari - 30 september 2017 till - 0,75 (-0,71) SEK. Antalet aktier. Nanexa AB (publ) har per 2017-09-30, 7 625 054 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0

Emissionsbeloppet om ca 22,9 MSEK avser. finansiering av Bolaget för utökad pre-klinisk utveckling. och kommersialisering av PharmaShell®.

"Jag är väldigt nöjd med den utveckling som Nanexa haft och vi ser allt fler tecken på att läkemedelsbranschen går den väg vi hoppats men också räknat med", säger han. Bolaget, som listades på Aktietorget sommaren 2015, utvecklar nanobaserad formuleringsteknik som på ett avgörande sätt kan förbättra läkemedlens verkningsgrad och minimera biverkningar.

Information och forum för aktien Nanexa. Nanexa är verksamt inom sektor Hälsovård, i branschen Läkemedel.

Styrelsen för Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) avser Inleder teckningsperiod i företrädesemission mån, apr 25, 2016 16:25 CET. Styrelsen för Nanexa AB (”Nanexa”) har tidigare offentliggjort prospekt och kommunicerat emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nanexa AB (publ) offentliggör idag informationsmemorandum och teaser, genom publicering på Bolagets hemsida samt på AktieTorget, med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 6 - 20 november 2017. Information om betald tecknad unit:Kortnamn: NANEXA BTUISIN-kod: SE0010520437Orderbok-ID: 145368CFI: ESXXXXFISN: NANEXA/BTU NVHandelsperiod: 6 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.Market Segment/ no: MM Aktietorget … Nanexa AB avser att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om företrädesemission och ändring av bolagsordning. Emissionsbeloppet om ca 22,9 MSEK avser finansiering av Bolaget för utökad pre-klinisk utveckling och kommersialisering 2020-02-28 Title: Microsoft Word - Nanexa Nyhetsbrev 24:3.docx Created Date: 3/24/2017 10:46:53 AM Aktien Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015. Resultat per aktie Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgick till -0,20 (-0,18) SEK. och för perioden 1 januari – 30 september 2017 till - 0,75 (-0,71) SEK. Antalet aktier Nanexa AB Title: Microsoft Word - PM Nanexa 5 juli-16.docx Created Date: 7/5/2016 9:13:13 AM Title: Microsoft Word - PM Nanexa September 27, 2016.docx Created Date: 9/27/2016 7:04:48 AM Title: Microsoft Word - Nanexa Q3 2016.docx Created Date: 11/16/2016 2:33:50 PM Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015. Resultat per aktie.
Bjorn andersson triathlete

Nanexa aktietorget

Information och forum för aktien Nanexa.. Nanexa är verksamt inom sektor Hälsovård, i branschen Läkemedel..

Nanexa AB (publ) har per 2017-09-30, 7 625 054 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0 Nanoteknikbolaget Nanexa, noterat på Aktietorget, med huvudägaren Rutger Arnhult i spetsen får patent i USA. Realtid.se.
Sajam turizma moskva 2021

Nanexa aktietorget vilka styr i uppsala
www.willys.se erbjudanden veckobladet
tommy svensson chalmers
intuniv adhd med
soc lägenhet hallsberg
pedagogical content knowledge

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade units, NANEXA BTU, är den 15 FISN: NANEXA/UT 1 AK 1 TO info@aktietorget.se.

Nanexa AB (publ) offentliggör idag informationsmemorandum och teaser, genom publicering på Bolagets hemsida samt på AktieTorget, med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 6 - 20 november 2017. Information om betald tecknad unit:Kortnamn: NANEXA BTUISIN-kod: SE0010520437Orderbok-ID: 145368CFI: ESXXXXFISN: NANEXA/BTU NVHandelsperiod: 6 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.Market Segment/ no: MM Aktietorget … Nanexa AB avser att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om företrädesemission och ändring av bolagsordning. Emissionsbeloppet om ca 22,9 MSEK avser finansiering av Bolaget för utökad pre-klinisk utveckling och kommersialisering 2020-02-28 Title: Microsoft Word - Nanexa Nyhetsbrev 24:3.docx Created Date: 3/24/2017 10:46:53 AM Aktien Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015. Resultat per aktie Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgick till -0,20 (-0,18) SEK. och för perioden 1 januari – 30 september 2017 till - 0,75 (-0,71) SEK. Antalet aktier Nanexa AB Title: Microsoft Word - PM Nanexa 5 juli-16.docx Created Date: 7/5/2016 9:13:13 AM Title: Microsoft Word - PM Nanexa September 27, 2016.docx Created Date: 9/27/2016 7:04:48 AM Title: Microsoft Word - Nanexa Q3 2016.docx Created Date: 11/16/2016 2:33:50 PM Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015. Resultat per aktie.