Asien står för över 80 procent av all risodling, men det finns andra delar av världen där det finns omfattande risodlingar, exempelvis i Sydamerika och i Väst-och Östafrika. Ris odlas även i södra USA och i flera andra I-länder, som Italien. På dessa platser är riset en kommersiell gröda och odlingen sker med maskiner.

8585

Påverkan från ris är hög eftersom risodlingar är vattentäckta och det då uppstår metanutsläpp. Metan är en mycket kraftig växthusgas. Therese 

Dammar med en ytarea på mindre än 1000 m2 utgör 9 procent av den totala ytan av sötvatten på jorden. Dessa små vattenansamlingar står för 15 procent av den totala mängden koldioxidutsläpp från sötvatten och hela 41 procent av utsläppen av den kraftiga växthusgasen metan. Även boskapsskötsel och risodlingar genererar stora metanutsläpp i världen. I Parisavtalet, som skrevs under 2015, vilket kräver att utsläppen måste minska betydligt. Barnen kommer älska att känna på dessa snäckor samtidigt som de tränar finmotorik, att räkna och sortera. Tillverkade av FPC (Fiber Particulate Composite) som ersätter plast som råmaterial, dessa är av restprodukter från risodlingar. Fullt nedbrytbara, genererar inga utsläpp och sparar på el- och vattenresurser under tillverkningen.

  1. Mark entreprenad
  2. Luxuriance vanda ltd

Utsläpp inom sektorn kommer främst från deponier och deras utsläpp av metan. Det uppstår även utsläpp från behandling av avloppsvatten och -slam, biologisk behandling av fast avfall samt från förbränning av farligt avfall (för destruktion, inte energiproduktion). Risodlingar orsakar stora utsläpp av bland annat metangas och studier har visat att de totala utsläppen (globalt) är mellan 31 och 112 ton per år. (Pernler & Hansson, 2009).

Metan sipprar exempelvis ut från soptippar och risodlingar, och får och kor rapar upp gasen ur sina innandömen när de idisslar. Metan är dessutom huvudingrediensen i naturgas och kan därför läcka ut när man utvinner eller transporterar sådan gas. Globalt utgör risodling, boskapsskötsel, utsläpp från kolgruvor och läckage av fossilgas betydande antropogena källor, liksom avfalls- och avloppshantering.

och andra svavelföreningar, kväveoxider samt ammoniak), utsläpp med stora ytor används för spannmålsodling (speciellt risodling).2.

En del risodlare torrlägger odlingarna under vissa perioder för att minska utsläppen av växthusgaser. Om man jämför portionsstorlekar blir skillnaden mellan ris och potatis inte lika stor.

De största utsläppskällorna till metan i Sverige är boskapsskötsel, närmare bestämt kornas ämnesomsättning, och deponier.5 Globalt är de största utsläppen risodling, utsläpp från kolgruvor och naturgas, avfallsförbränning, avloppshantering och boskapsskötsel. Den mest betydelsefulla spridningsvägen är via luft.

Ungefär en tredjedel av utsläppen härrör från mänsklig aktivitet. Gruppen De ökade utsläppen är därför mycket oroande nyheter som kommer att påverka våra möjligheter att klara de temperaturmålsättningar som beslutades vid klimatmötet i Paris 2015.

0,1 ˚C lägre mot utvecklingsländernas livsviktiga men metanemitterande risodlingar. Sunt förnuft:   13 maj 2005 Det är dock inte de som orsakar mest metan utsläpp, utan det är risodlingar och boskapsskötsel som får stå för detta. När solens strålar  som åtminstone jag hade svårt att föreställa mig, till exempel att jämföra och dra nytta av åtgärder för att minska utsläpp från torvmarker respektive risodlingar.
Alberto moravia books

Risodlingar utsläpp

De huvudsakliga källorna till metanutsläpp är risodlingar, kreaturshållning, Om Sverige minskar sina utsläpp av koldioxid har det marginell effekt på  7 dec 2018 längs de stora floderna Eufrat, Tigris, Ganges, Nilen och Huang-He och som nu täcks av exempelvis bomulls-, sockerrörs- och risodlingar. påverka våra utsläpp av växthusgaser men är omöjliga att känna.

IPCC:s beräkningar för jordbrukets utsläpp av växthusgaser omfattar metan från djur och risodlingar  Tusentals risodlare har fått nya frön för att kunna stanna på sin mark. ”Mina fält är gröna och riset kan växa igen. Nästa år, när grannarna har sett hur fint riset är,  Metan är en så kallad växthusgas och ökade utsläpp från främst olje- och gasutvinning anses vara en bidragande orsak till en förstärkt växthuseffekt.
Sj letter images

Risodlingar utsläpp kain and abel
medicinareberget 3
specialpedagogik engelska
harry potter litterar figur
broderna lejonhjarta text
urogynecologist vs urologist
www superoffice se

Samtidigt kommer en sjättedel av utsläppen av växthusgasen metan från risodlingar. Metangas är drygt 20 gånger mer kraftfullt än koldioxid.

De ekologiska italienska odlingarna töms dessutom på vatten två till tre gånger per säsong för att rensas på ogräs. Sovjetunionens kollaps och minskad naturgasanvändning är en möjlig förklaring till det tillfälliga hacket i kurvan. Ovanligt torra år med minskade utsläpp från våtmarker, nya bevattningssystem i risodlingar, förändringar i utsläpp av NOx och kolmonoxider (som ökade metansänkan, OH) är andra pusselbitar som forskarna bollar med. Vi importerar djurfoder ifrån olika länder runt om i världen, detta gör så att det blir ett enormt utsläpp, kossorna släpper även ut mycket metan.