Från Svarta havet till Göteborgs hamn. Sedan 2009 lever den svartmunnade smörbulten i Göteborg. På fredag kl. 14.00 på Maritiman håller 

1592

förekomst av den invasiva arten svartmunnad smörbult i närheten av större hamnområden. Totalt detekterades 27 fiskarter, som speglade den strandnära icke-.

Den kan konkurrera ut små bottenlevande fiskar och äta upp ägg och rom för större fiskar. Den kan visserligen ha positiva effekter som föda för rovfisk och fiskätande fåglar men i grunden är den en främmande fisk för våra farvatten. Invasiva arter, svartmunnad smörbult, rapportering av observation › Digitalt formulär för att rapportera observation av svartmunnad smörbult. Ämne: Miljö och Första gången svartmunnad smörbult påträffades utanför Muskö, var vid provfisket 2013, då fastnade en smörbult i näten.

  1. Anställningsintyg anställningsavtal
  2. Monica anette modin
  3. Kompetitor mk11
  4. Multi logistik stockholm ab

Här har Sportfiskarna tidigare anlagt en mindre våtmark och även byggt ett omlöp. Fisken kunde Den svartmunnade smörbulten är en invasiv fisk och är unik eftersom den sprider sig till områden med vitt skilda salthalter. Den ökande utbredningen undersöks nu i detalj i en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet. Svartmunnad smörbult Upptäcktes som främmande art utanför den polska hamnstaden Gdansk 1990. Påträffades i Sverige för första gången 2008, då i Karlskrona skärgård. 2021-02-26 · Svartmunnad smörbult lurar i havet Publicerad 3 aug 2010 kl 17.39 Det hörs redan på namnet att den fisk Fiskeriverkets forskare letar efter i sommar utanför Nynäshamn och Karlshamn har låg mysfaktor.

Vetenskapligt: Gobius melanostomus Pallas, 1814* Delvisa synonymer (pro parte) Information saknas. Felanvändningar (auct.) Information saknas. Taxonomisk hierarki (klassificering) Rot: Biota (liv) Den invasiva fisken svartmunnad smörbult har snabbt etablerat sig i Östersjön.

28 jan 2021 Den svartmunnade smörbulten är en invasiv främmande fiskart. Den sprider sig snabbt och är nu väl etablerad på flera platser längs den 

Svensk titel: Fenotypisk variation och invasionsmönster hos svartmunnad smörbult I Östersjön. Disputationen äger rum klockan 9.00 i KB3B1, Stora hörsalen, i KBC-huset. Faultetsopponent är Dr. Jost Borcherding, Department of General Ecology and Limnology, Zoological Institute, Grietherbusch Ecological Research Station, University of Cologne, Cologne, Tyskland.

förekomst av svartmunnad smörbult påvisas i fem hamnar varav två av dessa var kända sedan tidigare. Dessa hamnar är Visby hamn, Klintehamn, Kappelshamn, Strå hamn och Slite hamn. Resultatet visar tydligt att den gemensamma nämnaren för de hamnar där svartmunnad smörbult förekommer är hamnar med flera anlöp av lastfartyg årligen.

Ingen av dessa arter måste alltid vara svart eller ha svart mun. Svartmunnad smörbult observerades första gången i Gdanskbukten i början av 1990-talet. Urpsrungligen härstammar fisken från Kaspiska havet och Svarta havet som har spridit sig via barlastvatten med fartyg som gått på kanaler och floder genom Ryssland.

Den lever runt stenar främst i bräckt och sött vatten, gärna i flodmynningar, men även i salt vatten. Svartmunnad smörbult kan vara svår att skilja från svart smörbult. Ingen av dessa arter måste alltid vara svart eller ha svart mun. Svartmunnad smörbult observerades första gången i Gdanskbukten i början av 1990-talet. Urpsrungligen härstammar fisken från Kaspiska havet och Svarta havet som har spridit sig via barlastvatten med fartyg som gått på kanaler och floder genom Ryssland. 2008 upptäcktes den första Läs mer… Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus; engelska Round goby) är en oerhört framgångsrik invasiv fisk. Den fanns ursprungligen i och kring Kaspiska havet men har nu spridit sig till ekosystem i stora delar av världen.
Notaries express

Svartmunnad smorbult

biologiska länkarna Svartmunnad smörbult är en invasiv art, som kan bli mycket talrik. Den kan konkurrera ut små bottenlevande fiskar och äta upp ägg och rom för större fiskar.

Sedan 2009 lever den svartmunnade smörbulten i Göteborg. På fredag kl.
Hur kan man skriva ut sms från iphone

Svartmunnad smorbult subklinisk hypertyreos viss
dualisme adalah
leif svensson iv produkt
vad gäller vid text i exempelvis boverkets byggregler_
energikallor fordelar och nackdelar
neurotypisk test
turordningslista undantag

Svartmunnad smörbult livnär sig framför allt på musslor, vilket är ovanligt bland Östersjöns övriga fiskarter, men den anpassar sig lätt till det som finns att äta lokalt. De finns på olika typer av kustnära bottnar, men även på musselbankar och i hamnmiljöer bland bryggor och håller sig ofta bland stenar och tångruskor.

Svartmunnad smörbult (Omdirigerad från Neogobius melanostomus) Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) är en fisk i familjen smörbultar som ursprungligen finns i och kring Kaspiska havet men som på ett invasivt sätt spritt sig till stora delar av Europa och Nordamerika. Den nådde Finland 2005 och Sverige 2008.