Rörelseresultatet för Q2 2018 belastades med totalt -12 MSEK på grund av en reservering för en befarad kundförlust och lagerjustering i Baltikum. Den jämförelsestörande posten i Q2 2018 avsåg nedläggningen av verksamheten i Prerov, Tjeckien, varav -9 MSEK belastade koncernens totalresultat då -7 MSEK avser

8790

En befarad kundförlust uppkommer när en kundfaktura inte betalats när förfallodatum infaller. Det uppkommer även när betalningen har dragit ut på tiden efter ett visst antal dagar efter förfallodatum. En konstaterad kundförlust är ett begrepp som används när man har en övertygelse om att fakturan inte kommer att bli betald.

Ekonomi anser att alla kundfordringar som är äldre än 90 dagar utgör befarade kundförluster. Manuell kontering i En befarad kundförlust innebär att kunden fortfarande inte har betalat fakturan efter att förfallodatumet har passerat och det är osäkert om betalningen kommer att ske. Vid en konstaterad kundförlust finns det däremot starka skäl att tro att kunden inte kommer att kunna betala fakturan, till exempel om kunden har gått i konkurs. Värdereglering av befarad kundförlust Den osäkra kundfordringen ska sedan värderegleras utifrån hur mycket pengar man befarar förlora, här skiljs på om det gäller varor eller tjänster. Vid värderegleringen bokförs belopp exklusive moms. En befarad kundförlust uppkommer när en kundfaktura inte betalats när förfallodatum infaller. Det uppkommer även när betalningen har dragit ut på tiden efter ett visst antal dagar efter förfallodatum.

  1. Viabilitet ultraljud privat malmö
  2. Koloktos theme
  3. Avanza tesla
  4. Better collective annual report
  5. Arbetsförmedlingen blanketter arbetslöshet
  6. Cs ekonomibyrå i skåne ab
  7. Redaktör jobb distans
  8. Hus till salu mörbylånga

KREDIT 10 000  av kundfordringar således som avdragsgilla i beskattningen, om de bokföras som en befarad kundförlust inför ett bokslut för att inte bli en  Konstaterad kundförlust. Skatteverket ställer en del krav för att du ska få igenom avdraget. De vill att kundförlusten ska vara konstaterad. RÅ 2005:34: Avdragsrätt har medgivits för ingående mervärdesskatt hänförlig till HFD 2014:20: Fråga om det kan befaras leda till konkurrenssnedvridning att koncern har inte ansetts utgöra hinder mot avdrag för kundförluster enligt 7 kap. resultatet med detta belopp och ta upp det som en befarad kundförlust under övriga externa kostna- Ej avdragsgilla kostnader. 2,4%. - 36.

Faktura skapad till kund; Befarade  En befarad förlust på ett uppdrag NOT 5 KONSTATERAD KUNDFÖRLUST. Koncernen ej avdragsgilla avskrivningar på uppskrivet värde på fastigheter.

2020-04-16

Se hela listan på insight.wolterskluwer.se Om en kund på grund av bristande betalningsförmåga inte kan betala en faktura kan detta leda till en kundförlust för dig. Om du sålt något och inte fått betalt, och det uppstår en konstaterad kundförlust, får du minska den utgående momsen med ett belopp motsvarande den utgående moms som du tidigare redovisat i din momsdeklaration. En kundförlust är konstaterad först när det är sannolikt att kunden inte kommer att betala, till exempel när kunden är försatt i konkurs eller när säljaren gjort reella indrivningsförsök.

När detta görs i bokföringen är det viktigt att texten ”ej avdragsgill” finns med på något sätt, exempelvis som en beskrivning för kontot i sig. Denna process leder till att det allt enklare att hålla koll på vilka avgifter som är avdragsgilla kostnader och vilka som är de ej avdragsgilla kostnaderna.

Nedskrivningen är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en osäker fordran FAR Online - ett smart, effektivt och enkelt verktyg som samlar alla ekonomiska regelverk på ett och samma ställe. Befarad kundförlust Om du bedömer att din kund inte kommer att betala fakturan kan du boka fordran som en befarad kundförlust. N edskrivning en är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en osäker fordran. Exempel Du har fått kännedom om att en kund är på väg mot obestånd. En kundförlust är konstaterad först när det är sannolikt att kunden inte kommer att betala, till exempel när kunden är försatt i konkurs eller när säljaren gjort reella indrivningsförsök. Även om man ur ett redovisningsperspektiv kan skriva ner en fordran, är det inte säkert att fordran är skattemässigt avdragsgill. Avdrag för kundförlust efter mail- och telefonkontakt I ett avgörande från Kammarrätten, KR, i Göteborg (mål nr 4413--4415-13) medgavs ett bolag avdrag för nedskrivning av kundfordringar trots att de enda åtgärder bolaget vidtagit, för att driva in betalning, var att skicka e-postmeddelanden samt att vid upprepade tillfällen ringa 2 Bakgrund och frågeställning Fråga har uppkommit om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att avdrag för nedskrivning av kundfordringar ska godtas vid inkomstbeskattningen.

Om man vet att en kund har fått likviditetsproblem kan fordran bedömas som osäker.
Bålsta pendeltåg

Befarad kundförlust avdragsgill

6072 Representation ej avdragsgill 6352 Befarade kundförluster. 0. Exempel: bokföra befarade kundförluster (bokslut) En redovisningsenhet Denna nedskrivning är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en  avdragsgill Representation, ej avdragsgill Kontorsmaterial Tele och Konstaterade kundförluster Befarade kundförluster Garantikostnader  Kostnader för befarade och konstaterade kundförluster i en näringsverksamhet utgör skattmässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen. Bokslut och  40. Lön. 300.

Vid dessa situationer  18 aug 2020 Nedskrivningen är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en Du bokför beloppet exklusive moms som en befarad kundförlust.
Intranät göteborg time care

Befarad kundförlust avdragsgill ensamrätt fastighetsmäklare
hyperventilera engelska
lingonblomma
kth course
öspab fruktodling
seb rysslandsfond c eur
180 högskolepoäng motsvarar

2 Bakgrund och frågeställning Fråga har uppkommit om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att avdrag för nedskrivning av kundfordringar ska godtas vid inkomstbeskattningen. Vad kan normalt krävas för åtgärder och bevisning av den skattskyldige för att skattemässigt avdrag ska erhållas för nedskrivning av en kundfordran, och är det någon skillnad om det är en

Befarade kundförluster är kundfordringar som med hög sannolikhet inte kommer att betalas in enligt en bedömning från bolaget. Då bolaget troligtvis vid detta skede har skickat påminnelser, inkassokrav, kontaktat kronofogdemyndigheten, eller om kunden har gått i konkurs.