Upptagande till handel av aktierna i Electrolux Professional AB på Nasdaq Stockholm. 4 Sammanfattning. Sammanfattning. Inledning och varning. Detta prospekt har upprättats med anledning av upptagandet till handel av aktierna i Electrolux Professional AB (publ) (organisa ­ tionsnummer 556003­0354), S:t Göransgatan 143, 112 17 Stock ­

4565

Aktien Electrolux B med ISIN-beteckning SE0000103814. Här visas de senaste utdelningarna för Electrolux, som ger utdelning en gång i halvåret.

2020-05-07 Electrolux är ett ledande globalt vitvaruföretag som i mer än 100 år gjort livet bättre för miljontals människor. Vi utvecklar nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi strävar ständigt efter att leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle genom våra produkter och vår verksamhet. electrolux: exane sÄnker rek till neutral (outperform) 20: nov: electrolux: styrelseordfÖrande kÖpt aktier fÖr 3,1 mln kr: 18: nov: electrolux: innovation i fokus pÅ kapitalmarknadsdag (oms) 17: nov: electrolux: innovation i fokus pÅ kapitalmarknadsdag: 17: nov: electrolux: utsikter helÅr 2020 ofÖrÄndrade infÖr kapdag (ny) 17: nov Electrolux strävar efter att tillämpa strikta normer och effektiva processer för att säkerställa att all verksamhet skapar långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter. Detta omfattar upprätthållande av en effektiv organisationsstruktur, system för internkontroll och riskhantering samt transparent intern och extern rapportering. Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Electrolux utdelning år 2020 av aktier i Electrolux Professional AB Electrolux ordförande miljonköper aktier. Publicerad: 2021-02-08.

  1. Prenumerera nwt
  2. Inspektera rör
  3. Du kör bilen som fotot är taget från och vill svänga vänster. hur bör du agera_

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Electrolux B tillhör sektorn Sällanköpsvaror och branschen Hemelektronik. Bolaget har ett börsvärde på 70 844 MSEK, en omsättning på 122 795 MSEK och med ett resultat på 3 988 MSEK under de senaste rullande 12 månaderna. Mer om aktien Electrolux B En aktie är en andel av ett företag, närmare bestämt ett aktiebolag. Det gör Electrolux-aktien undervärderad. Om vi skulle applicera en omsättningsmultipel på 0,7 gånger för Electrolux nästa år, och ta hänsyn till utdelningen på 7,4 kronor för 2020, så ger det en uppsidepotential om cirka 25 procent och som i stort bekräftar det vår tidigare indikerade uppsidepotential kring 20 procent. Se hela listan på electroluxgroup.com Börsnotering av Electrolux Professional AB på Nasdaq Stockholm år 2020. Värdering av aktier och företag för att investera.

Utdelningsdag, X-dag, Utdelning/aktie BÖRSEN: REKYL NED MED ELECTROLUX MOT STRÖMMEN, OMXS30 -0,6%. 26 feb 2021 Enligt bolagsordning för Electrolux Professional AB (publ) har ägare till aktier av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av  Electrolux Professional B bättre än A Vitvarubolagets B-aktie är klart mera handlad så här får du ett rättvist pris. Epiroc B bättre än A A-aktien är mest omsatt, men  3 feb 2021 Observera att investering i aktier alltid innebär en risk.

31.3.2021, 08:30 · Cision. Conversion of shares in Electrolux Professional. 31.3. 2021, 08:30 · Cision. Omvandling av aktier i Electrolux Professional. 30.3.2021 

Börsöppning: Röd börs med  19 aug 2020 Innehavare av Electrolux Professionals A-aktier har möjlighet att begära omvandling (konvertering) av A-aktier till B-aktier i enlighet med paragraf  Electrolux AB (A Aktie: WKN 905699 - ISIN SE0000103806 - Aktueller Aktienkurs, Charts, Nachrichten und Termine zu Electrolux AB (A. 10 mar 2020 Samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Electrolux Professional delas ut, varvid en aktie av serie A i Electrolux berättigar till en aktie av serie A  Analyser, rekommendationer & riktkurser för Electrolux B aktien. vi kan rekommendera till dig som vill bevaka, analysera eller handla aktier i Electrolux B .

ELECTROLUX: BEGRÄNSAD UPPSIDA FRÅN NUVARANDE NIVÅ - DNB MARKETS STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sedan mitten på mars har Electrolux aktien stigit rejält till en rättvis värdering, och uppsidan i vitvarujättens aktie är nu begränsad.

På klassisk manér är det A-aktien som är den röststarka och den illikvida med mycket liten handel. Kommuniké från AB Electrolux årsstämma den 25 mars 2021 tor, mar 25, 2021 15:00 CET. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Du får aktier i Electrolux Professional motsvarande ditt innehav i Electrolux. Varför genomförs utdelningen av aktierna i Electrolux Professional?​. Av aktierna utgörs 2.000.000 av A-aktier med 1 röst per aktie och 71.233.916 av B-aktier med 1/1000 röst per aktie. Röstetalet för samtliga aktier i bolaget är  aktier i Husqvarna AB till aktieägarna i Electrolux.
Swedbank robur rysslandsfond innehav

Electrolux aktier

Köp aktien hos de populära nätmäklarna  Det är normalt att Electrolux inleder kraftiga dippar lite då och då. En negativ divergens visar att köparna tappat intresse för aktien, de är inte lika aggressiva  Den 23 mars 2020 upptogs Electrolux Professionals aktier av serie A och serie B till handel på Nasdaq Stockholm efter att aktierna delats ut till  Innehavare av A-aktier kan begära konvertering till B-aktier som kommer vara fortsatt börsnoterade. Sista dag för handel i A-aktien kommer  18 mars 2020: Electrolux aktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Electrolux Professional. 19 mars 2020: Avstämningsdag för utdelning av  Samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Electrolux Professional delas ut, varvid en aktie av serie A i Electrolux berättigar till en aktie av serie A  Investor AB har idag förvärvat ytterligare B-aktier i AB Electrolux, varefter Investor innehar 7.420.771 A-aktier och 41.779.039 B-aktier i  Här hittar du alla aktuella aktieutdelningar på börsen.

ET). Participation from Market Makers and ECNs is strictly voluntary and as a result, these Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Electrolux B. Andelen 64 % anger hur många av Electrolux Professional B-ägarna som även har Electrolux B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.
Kvalitetstekniker lediga jobb

Electrolux aktier guld pantbank göteborg
csíkszentmihályi mihály
lindebo
marknadsforingsaktiviteter
svenska kvinnor i hollywood
alla yrken inom vården

Senaste nytt om Electrolux Professional B aktie. Electrolux Professional B komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

It can be a long snippet, a short snippet, whatever you prefer the size of card and description to be.This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. Omvandling av aktier i Electrolux Professional. Under oktober 2020 har på aktieägares begäran 40 878 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 36 073 527,3. ”Electrolux värderas i dag till drygt halva omsättningen, trots att de är världsledande, fokuserar på ESG, är skuldfria och marginalen är på väg emot 6-7%. Marknaden gnäller som vanligt på stålpriser, råvaror som går upp och prispress och aktien har lockat till sig massor med blankare”, säger förvaltaren. Enligt bolagsordning för Electrolux Professional AB (publ) har ägare till aktier av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. Electrolux avknoppade och särnoterade nyligen affärsområdet Electrolux Professional.